דיונה

ברוח סמלים עתיקים של נשיות וקישוטים שבטיים, יצרנו את הקולקציה החדשה שלנו.

פרשנות מודרנית של יסודות קלאסיים טעונים במשמעות חדשה.

Cart

Congratulations! Your order qualifies for free shipping You are 500 NIS away from free shipping.
No more products available for purchase

Your Cart is Empty